صورتجلسات سال 1397 : صورتجلسه های سال ۱۳۹۷

 | تاریخ ارسال: 1399/2/14 | 
                                                 صورتجلسات سال ۱۳۹۷                                            
یازدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱/۲۲
دوازدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۲/۵
سیزدهمین و چهاردهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۴/۱۳
پانزدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۵/۲۸
شانزدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۶/۱۴
هفدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۷/۴
هجدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۷/۱۸
نوزدهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۷/۲۵
بیستمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۸/۲
بیست و یکمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۸/۲۰
بیست و دومین صورتجلسه مورخ ۹۷/۹/۵
بیست و سومین صورتجلسه مورخ ۹۷/۹/۱۴
بیست و چهارمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۹/۲۱
بیست و پنجمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۵
بیست و ششمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۱۲
بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۱۹
بیست و هشتمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۰/۲۶
بیست و نهمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۳
سی امین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۰
سی و یکمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۴
سی و دومین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۸
سی و سومین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱۵
سی و چهارمین صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲

دفعات مشاهده: 211 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات دندانپزشکی می باشد
دانشکده دندانپزشکی